Προγράμματα Πρόληψης για Παιδιά και Νέους

 

 

Στην πορεία προς τη διαμόρφωση της ατομικής τους ταυτότητας, τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις δυσκολίες της σύγχρονης – και συχνά σκληρής – πραγματικότητας.
Οι εξαρτησιογόνες ουσίες επιλέγονται συχνά ως μία διέξοδος, ως μία απόπειρα φυγής απ’όλα όσα το νεαρό άτομο νιώθει αδύναμο να αντιμετωπίσει: οικογενειακές συγκρούσεις, ελλειμματικές διαπροσωπικές σχέσεις, σχολική αποτυχία, ανεργία κ.α.
Οι προληπτικές παρεμβάσεις, οι οποίες απευθύνονται σε εφήβους και νεαρά άτομα έχουν ως στόχο τους:

•    Τη θωράκιση των νέων απέναντι στις «σειρήνες» των ουσιών.
•    Την ανάπτυξη και ενδυνάμωση εκείνων των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην επιλογή από το νέο θετικών και υγιών στάσεων ζωής.
Το Κέντρο Πρόληψης, στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για την προαγωγή της συναισθηματικής και ψυχικής υγείας των νέων, οργανώνει και υλοποιεί:

•    Ενημερωτικές συναντήσεις με εφήβους και νέους με στόχο την έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τη διάλυση των μύθων που τις περιβάλλουν.
•    Ομάδες εφήβων και νέων, βιωματικού χαρακτήρα, με θέματα σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους.
•    Εναλλακτικές, δημιουργικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, οι οποίες προωθούν τα μηνύματα της πρόληψης και συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ των νέων ανθρώπων.

Οι νέοι άνθρωποι στην πορεία προς την αυτονόμηση έχουν ανάγκη από υποστήριξη, ενθάρρυνση και κατανόηση, ώστε με τον καιρό να αποκτήσουν τη δυνατότητα να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις, να ξεπερνούν εμπόδια χαμογελώντας στη ζωή.

webmail