Προγράμματα Πρόληψης στην Κοινότητα

 


Τα σύγχρονα προγράμματα πρόληψης συνδέουν την ενημέρωση και πληροφόρηση, με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (έκφραση συναισθημάτων, ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, τρόποι αντίστασης στις πιέσεις κ.α.). Αφορούν τόσο στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, όσο και στην ενίσχυση στάσεων και συμπεριφορών, οι οποίες προάγουν τη ψυχική και σωματική υγεία.

•    Απλώνουν τις δράσεις τους σε πολλά επίπεδα και στοχεύουν όχι στο σύμπτωμα, αλλά στην αντιμετώπιση των παραγόντων που το προκαλούν.
•    Απευθύνονται σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα της χρήσης και ειδικότερα σε νέους, εντός και εκτός σχολείου, σε εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα, όπως επαγγελματικές ομάδες (αστυνομικό και λιμενικό σώμα, νοσηλευτικό προσωπικό κ.α.), πολιτιστικούς, αθλητικούς και γυναικείους συλλόγους, στο στρατό και τα τοπικά Μ.Μ.Ε.
•    Περιλαμβάνουν σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ομάδες βιωματικού χαρακτήρα και διάφορες άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Οι επιμέρους στόχοι των προληπτικών παρεμβάσεων διαφοροποιούνται με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ομάδας στην οποία απευθύνονται. Το μήνυμα όμως στο οποίο στοχεύουν είναι κοινό: Ας γίνει η Πρόληψη υπόθεση Όλων μας

webmail