Προγράμματα Πρόληψης για Εκπαιδευτικούς

 

Προγράμματα Πρόληψης για Εκπαιδευτικούς

Το σχολείο αποτελεί το πρώτο σημαντικό κοινωνικό περιβάλλον για τον άνθρωπο μετά την οικογένεια. Είναι ένας μικρόκοσμος, ο οποίος ασκεί δυναμική επιρροή στις διαμορφούμενες στάσεις, αξίες και κώδικες συμπεριφοράς του νέου ανθρώπου.
Η καθημερινή τριβή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές καθώς και η λειτουργία τους ως πρότυπα ενηλίκων, καθιστά το ρόλο τους αδιαμφισβήτητα σημαντικό στην πορεία του νέου ανθρώπου προς τη γνωστική-συναισθηματική ανάπτυξη και ολοκλήρωσή του. Το Κέντρο Πρόληψης μέσω των προληπτικών του παρεμβάσεων έχει ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο δύσκολο ρόλο του παιδαγωγού και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα πρόληψης.
Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Πρόληψης απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και οργανώνει:

•    Ενημερωτικές συναντήσεις για τις ουσίες, τα αίτια της εξάρτησης και τη διάσταση του προβλήματος.
•    Εκπαιδευτικά-βιωματικά σεμινάρια με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης.
•    Εποπτεία και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια εφαρμογής των προληπτικών προγραμμάτων.

Η συμβολή των εκπαιδευτικών στον τομέα της πρόληψης είναι πολύτιμη και απαραίτητη. Το έργο τους ως ενήλικες υποστηρικτές έγκειται στο να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες όχι μόνο για την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, που καθιστούν το νέο άνθρωπο ικανό να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής.

webmail